วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายวีระชัย  สมบัติกำไร รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมด้วย นายสุพิชัย แสงสุวรรณ  ครู (คศ.1) และ

นายปรัชญา  การุณวงษ์ครู (คศ.1) เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันประจำของชาติ พ.ศ.2562 ณ วัดแจ้ง หมู่ที่ 1 ตำบล มหาพราหมณ์ อำเภอ บางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพทั้งหมด


ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายมนตรี หาเรือนทรง

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑