วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2562 นายมนตรี  หาเรือนทรง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นายวีระชัย  สมบัติกำไร รองฯฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางนธีทิพ  แสนสุข รองฯฝ่ายบริหารทรัพยากร นำคณะครูประกอบด้วย นายชูบุญเย็น  คุปตะนาวิน ครู (คศ.3)

นายสุรศักดิ์  ศิริศิลป์ ครู (คศ.2) นายบัณฑิต  ผ่องโต ครู (คศ.2) นางสาวปริญา  มิศิริ ครู (คศ.1) นายอรรถวุฒิ  เจริญราศี ครู (พนักงานราชการ) นายวีระวัฒน์  จูสมบูญ ครู (พนักงานราชการ) นายสันติสุข  หอมชื่น ครู (พนักงานราชการ) และ นายอนุวัฒน์  มณีพรหม ครู (พนักงานราชการ) เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณสนามหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพทั้งหมด


ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายมนตรี หาเรือนทรง

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑