วัน​ที่​ 31 มีนาคม​ 2562 นายมนตรี​ หา​เรือน​ทรง​ ผู้​อำนวยการ​ วิทยาลัย​เทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ประธานในพิธีพร้อมด้วย คณะ​ครู​อาจารย์​ และเจ้าหน้าที่​ ร่วมจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.​) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัย​เทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

 

ภาพทั้งหมด


ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายมนตรี หาเรือนทรง

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑